Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE LST memory Card 2020-01-14 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen LST Technology Co.,Ltd USB Flash Drive 2020-01-13 ~ Đã xác minh
FCC FCC LST Memory Card 2020-01-13 ~ Đã xác minh
ROHS ROHS LST Memory Card 2020-01-13 ~ Đã xác minh
FCC FCC LST USB Flash Drive 2020-01-14 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen SAIL Testing Technology Co., Ltd Solid State Drives 2020-07-18 ~ Đã xác minh
ROHS ROHS LST USB Flash Drive 2020-01-14 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SamSung 8494299 SamSung Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>USB Flash Drives,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Hard Drives 2021-01-31 ~ 2021-06-29 Đã xác minh
Ceamere 25500951 Ceamere Toys & Hobbies>>Educational Toys>>Other Educational Toys 2018-07-20 ~ 2028-07-20 Đã xác minh
Sandisk 6951529 Sandisk Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>USB Flash Drives,Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Hard Drives 2020-05-31 ~ 2021-06-29 Đã xác minh
Mixza 12227158 Mixza Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>USB Flash Drives,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Hard Drives,Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards 2019-12-31 ~ 2020-12-29
CeaMere 25502505 CeaMere Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>USB Flash Drives,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Hard Drives 2020-09-29 ~ 2028-07-17

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này